Hammurabi; Pembangun Kerajaan dan Peradaban
Published :

Siapakah yang menjadikan kota Babylon sebesar dan sebagus itu? Seorang Raja besar tentunya, Hammurabi namanya. Ketika ia mula-mula jadi raja, ia sering harus berperang. Negara-negara tetangganya satu demi satu ia taklukan semua hingga hampir seluruh Mesopotamia dikuasai-nya.

Beribu-ribu tahun sebelum tarikh Masehi, di Mesopotamia ada sebuah kerajaan yang telah tinggi kebudayaannya. Seluruh daerah itu seakan-akan sebuah padang gandum; di sana-sini diseling oleh rimba-rimba pohon palem dan cemara, kebun buah-buahan dan tanaman-tanaman yang permai.

Mesopotamia berarti “daerah antara dua buah sungai”, yaitu Sungai Euphrat dan Sungai Tigris. Mata airnya terletak di tanah tinggi Armenia.