Kerajaan Samudra Pasai; Sejarah dan Peranannya
Published :

Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai utara Sumatra itu, di sepanjang Selat Malaka, telah menjadi bandar perdagangan internasional pertama untuk mengekspor lada dan sutra.

Sebagian besar pantai-pantai utara Sumatra seperti Barus di pantai barat dan Ramni di sebelah utara, bahkan menjadi wilayah kekuasaan perniagaan Pasai.

Walaupun dikenal sebagai Pasai dalam naskah Melayu dan Laporan portugis, kota bandar ini disebut Samudra oleh pedagang India, dan akhirnya nama ini dipakai untuk seluruh Pulau Sumatra.