Jayanagara, Raja Majapahit ke-2 (1305-1328 M)
Published :

Jayanagara naik tahta sebagai raja kedua Kerajaan Majapahit, menggantikan ayahandanya (Raden Wijaya). Pengukuhannya sebagai raja disebut dalam Prasasti Penanggungan (1218 Saka/1296 M), ia bergelar Sri Maharaja Wirakandagopala Sri Sundarapandyadewadhiswara.

Ia putra laki-laki satu-satunya Nararyya (Raden) Wijaya. Sebelum bertahta di Majapahit, Jayanagara ditahbiskan sebagai yuwaraja (raja muda) di istana (Kadiri) Daha (1217 Saka/1295 M).

Jayanagara (Kalagamet) lahir pada tahun 1294 Masehi dan meninggal pada tahun 1328 Masehi. Ia merupakan raja kedua Kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1231-1250 Saka (1305-1328 M) bergelar resmi Sri Maharaja Rajadhiraja Parameswara Sri Wirakandagopala Sri Sundarapandya Dewadhiswara atau Sri Maharaja Parameswara Sri Sakalayawamandalamaduradi Paradwaparapala Sri Sundarapandyadewa-namarajabhiseka.