Kapak Perimbas, Peninggalan Zaman Paleolitik
Published :

Kapak perimbas diartikan sebagai kapak yang tidak mempunyai tangkai; artinya digunakan dengan menggenggam-nya langsung oleh tangan. Kapak Perimbas juga disebut chopper (kapak penetak) adalah salah satu peralatan yang paling awal digunakan manusia.

Temuan Kapak Perimbas yang cukup tua berasal dari masa sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Jika bukan yang paling awal, kapak perimbas adalah salah satu alat tertua yang dibuat nenek moyang manusia pada zaman paleolitik (Batu Tua)

Kapak Perimbas sering dihubungkan dengan kapak genggam. Meski pun secara peristilahan dan penggunaan hampir sama, kedua benda yang dimaksud adalah dua teknologi yang berbeda terutama dari bentuk dan kurun waktu penggunaannya.